De transitievergoeding: wist u dat?

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht om aan werknemers, waarvan de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden heeft geduurd en door de werkgever wordt opgezegd of op zijn verzoek wordt ontbonden, een transitievergoeding te betalen. Deze verplichting geldt ook indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever en de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd of op zijn verzoek wordt ontbonden. Voorgaande is wettelijk vastgelegd. Maar een aantal zaken is hier minder duidelijk uit af te leiden, zoals het onderstaande. 1. Wist u dat er in geval van deeltijdontslag een volledige transitievergoeding betaald dient te worden? Wat is deeltijdontslag? Deeltijdontslag is de situatie waarbij de arbeidsomvang van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever vermindert...

Vet varken

In het Burgerlijk Wetboek wordt een aantal voorbeelden genoemd die voor een werkgever een dringende reden opleveren om over te kunnen gaan tot het geven van ontslag op staande voet. Een dergelijk ontslag wordt echter niet altijd gesanctioneerd door de rechter. Onderstaand treft u daarvan een pregnant voorbeeld aan, waarbij het ging om grove belediging van een collega. Een monteur in zonweringen werd door zijn werkgever op staande voet ontslagen omdat hij zijn leidinggevende tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden had uitgemaakt voor “vet varken”. Hij deed dat nadat hij door de leidinggevende in eveneens niet mis te verstane bewoordingen en voor iedereen hoorbaar in een straal van pakweg honderd meter, terecht werd gewezen. Die terechtwijzing vond plaats nadat...

Ontslag tijdens ziekte

Zoals bekend heeft een langdurig zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte recht op doorbetaling van zijn loon door de werkgever. Indien een arbeidsovereenkomst vóór afloop van die twee jaartermijn eindigt, bijvoorbeeld omdat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, dan wordt de doorbetaling van het loon vanaf dat moment overgenomen door het UWV (70%). Maar hoe zit het nu indien de arbeidsovereenkomst eerder eindigt met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst? De werkgever in de onderhavige kwestie ziet zich gedwongen om wegens bedrijfseconomische omstandigheden een reorganisatie door te voeren. Ze nodigt de vakbonden uit voor overleg en partijen komen een sociaal plan overeen. Eén van de werknemers zit ziek thuis maar komt met inachtneming van...

Klap op de schouder

Enige tijd geleden schreef ik een artikel over aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die werd veroorzaakt door een balorige werknemer, die er tijdens een bedrijfsuitje voor zorgde dat de complete horecagelegenheid waar het gezelschap verbleef, in vlammen opging. Deze keer gaat het over de schade die het gevolg is van een vriendschappelijke schouderduw van collega’s onder elkaar. Op een zonnige voorjaarsdag besloot een aantal collega’s die werkzaam waren in de renovatie van een boerderij om de lunch buiten in de tuin te nuttigen. Er werden verschillende tuinstoelen uitgeklapt op een schuin aflopende ondergrond met nogal gladde “kinderkopjes”, waarin de heren vervolgens plaatsnamen. Het weekend stond voor de deur en er heerste een jolige stemming onder elkaar. Op enig...

Social media in het arbeidsrecht

Het gebruik van social media heeft een enorme vlucht genomen. Samen met internet in zijn algemeenheid hebben deze media een steeds grotere invloed gekregen op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Onderstaand zullen enkele aansprekende voorbeelden de revue passeren. Social media en ontslag Het Hof in ‘s-Hertogenbosch heeft onlangs in hoger beroep een arrest gewezen in een ontslag-kwestie. Het ging over een werkneemster van een advocatenkantoor die door haar werkgever op staande voet was ontslagen omdat zij onjuiste informatie over zichzelf op LinkedIn had geplaatst. In strijd met de werkelijkheid had ze zichzelf de titel mr gegeven en zichzelf advocaat genoemd. Het Hof oordeelde het ontslag op staande voet nietig, omdat de werkgever had verzuimd om de werkneemster eerst...

« Vorige berichten