Currently Browsing: Publicaties

Wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2016

Met ingang van 1 juli 2016 heeft zich in het ontslagrecht weer een aantal wijzigingen voorgedaan. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet en voorzien van een korte toelichting. • Wijziging ketenregeling door een nieuw lid 13 in artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Met name van belang voor seizoensarbeid; • Wijzigingen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen; • Verduidelijking betrokken arbeidsplaatsen bij herplaatsingsplicht artikel 9 Ontslagregeling; • Transitievergoeding overgangsrecht per 1 juli 2016 vervallen; • Wijziging UWV ontslagaanvraagformulier bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Wijziging ketenregeling Artikel 7:668a BW kent sinds 1 juli 2016 een nieuw lid 13. Dit lid ziet op het bij CAO verkorten van de wettelijke tussenpoos van zes maanden tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, tot ten hoogste drie maanden. Deze afwijkingsmogelijkheid is...

De transitievergoeding: wist u dat?

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht om aan werknemers, waarvan de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden heeft geduurd en door de werkgever wordt opgezegd of op zijn verzoek wordt ontbonden, een transitievergoeding te betalen. Deze verplichting geldt ook indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever en de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd of op zijn verzoek wordt ontbonden. Voorgaande is wettelijk vastgelegd. Maar een aantal zaken is hier minder duidelijk uit af te leiden, zoals het onderstaande. 1. Wist u dat er in geval van deeltijdontslag een volledige transitievergoeding betaald dient te worden? Wat is deeltijdontslag? Deeltijdontslag is de situatie waarbij de arbeidsomvang van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever vermindert...

Uitgelicht: Pokémon Go-speler op staande voet ontslagen

Op dinsdag 12 juli 2016 is een werknemer ontslagen wegens het overvloedig spelen van Pokémon Go op zijn telefoon. Maar kan dit zomaar? In het geval dat zich afspeelde ging het om een 23-jarige werknemer die als uitzendkracht werkzaam was bij een klusbedrijf. De werknemer was tot dusver regelmatig naar tevredenheid ingezet bij verschillende opdrachtgevers. Sinds de hype rond Pokémon Go ging het mis. In plaats van plinten zetten was de werknemer op zoek naar Pokémons. De opdrachtgever had hem al diverse malen gewaarschuwd voor het feit dat hij meer Pokémon Go aan het spelen was dan zijn werkzaamheden uitvoerde en heeft hem uiteindelijk de deur gewezen. De uitzendovereenkomst De werknemer in kwestie was zoals gezegd een uitzendkracht. In...

Leeftijdsdiscriminatie bij aftoppen ontslagvergoeding wegens vroegpensioen?

Op 7 juni jl. heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich gebogen over de vraag of een bepaling in een Sociaal Plan waarin een ontslagvergoeding wordt ‘afgetopt’ in verband met vroegpensioen in strijd is met artikel 7 Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij Arbeid (hierna: WGBLA). Het Hof acht het doel legitiem en het middel passend. Vraag blijft of het middel noodzakelijk is.   Indien een ontslagvergoeding wordt gemaximeerd wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd, is er sprake van leeftijdsdiscriminatie ten aanzien van de oudere werknemer. Op het verbod op onderscheid bestaat een objectieve rechtvaardiging. Idien het verschil in behandeling met de jongere werknemer objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en een passend alsmede noodzakelijk middel. Feitencomplex...

Uitgelicht: doe een vakantiedag cadeau!

Het is bijna zomer, tijd voor vakantie. Maar niet iedere werknemer heeft voldoende vakantiedagen over om even tot rust te komen en te kunnen genieten. Dit geldt met name voor de werkende mantelzorger. Wist u dat het wettelijk mogelijk is om vakantiedagen te delen? De extra vakantiedagen kan een collega gebruiken voor intensieve zorgtaken, zoals mantelzorg voor ouders, partner, kind of iemand anders in de sociale omgeving die hulpbehoevend is Kort- en langdurig zorgverlof Een werknemer kan in een dergelijke situatie al kort- of langdurig zorgverlof aanvragen, maar dit is helaas niet altijd toereikend. Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt namelijk dat 30% van de werkende mantelzorgers af en toe een verlofdag opneemt om zorg te...

« Vorige berichten Volgende berichten »