Diensten

Het opstellen van:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Flexibele kontrakten
  • Detacheringsconstructies
  • Management-overeenkomsten
  • Bedrijfsreglementen
  • Huishoudelijke reglementen

Ontslag-vraagstukken

  • Vergunningsprocedures UWV
  • Ontbindingsprocedures (Kantonrechter)
  • …zowel formeel als inhoudelijk
  • Defungeringsvraagstukken
  • Ontslaguitkeringen
  • Fiscale afstemming

CAO-vraagstukken

  • Interpretatie
  • Toepasselijkheid
  • Dwingend recht

Ondernemingsraadvraagstukken

  • Opstellen OR-reglement
  • Adviesaanvragen
  • Eigen budgetverantwoordelijkheid

Bedingen van non-concurrentie, relatiebedingen

  • Hardheid
  • Vormvereisten
  • Gerechtelijke procedures

Overig

  • Flexibele beloningsvormen
  • Secundaire, tertiaire arbeidsvoorwaarden
  • Employee benefits
  • Overgang onderneming en de verplichte overname van personeel
  • Sociale zekerheidsvraagstukken
  • Uitkeringsproblemen
  • Verzekeringsplicht directeur-aandeelhouder
  • Looncontroles
  • Bezwaar- en beroepsprocedures