Kosteloze screening

In 2015 en 2016 is de Wet Werk en Zekerheid gefaseerd in werking getreden, waardoor er zich in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht een aantal belangrijke wijzigingen heeft voorgedaan. In dit kader bieden wij u een kosteloze screening aan van uw arbeidsovereenkomsten en/of bedrijfsreglementen om na te gaan of deze nog aan de huidige wet- en regelgeving voldoen. Indien wij constateren dat er als gevolg van de wetswijzigingen aanpassingen noodzakelijk zijn, dan kunnen wij die, indien u dit wenst, tegen een gereduceerd tarief graag voor u aanbrengen.

Neem voor meer informatie contact met ons op