Ontslag wegens hoog ziekteverzuim

Het is een bekend probleem. De werknemer die zich zo vaak ziek meldt dat een werkgever er op een gegeven moment vanaf wil. Helaas blijken de toetsende instanties UWV en kantonrechter niet bereid om aan een dergelijke ontslagwens hun medewerking te geven. Tenzij het echt de spuigaten uitloopt, zoals in het onderstaande geval.

 

Een supermarktmedewerker met een 22-jarig dienstverband heeft zich de laatste tijd regelmatig ziek gemeld. De werkgever is van mening dat iedere keer sprake is geweest van lichtvaardig ziekmelden en dat de werknemer niet echt iets mankeerde. In de loop der tijd heeft de werknemer vijf officiële waarschuwingen gehad omdat hij zich niet gehouden had aan gemaakte afspraken over het terugdringen van het ziekteverzuim. De laatste waarschuwing hield tevens een schorsing is zonder doorbetaling van loon. Er werd bij verteld dat een volgende ziekmelding onverbiddelijk zou leiden tot een verzoek aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

 

Vijf weken later is het weer zover. De werknemer meldt zich weer eens ziek. De werkgever draagt de werknemer op dat hij dagelijks zal laten weten hoe het met hem gaat. De werknemer weigert dat en de werkgever vraagt de kantonrechter daarom om de arbeids-overeenkomst te ontbinden. De arbeidsrelatie is naar de mening van de werkgever door het veelvuldig ziekmelden en de weigering van de werknemer om controlevoorschriften na te leven, duurzaam verstoord

 

De kantonrechter heeft begrip voor de houding van de werkgever. Deze heeft de werknemer een aantal keren gewaarschuwd en terecht van hem naleving geëist van gegeven controlevoorschriften. Na de laatste waarschuwing had de werknemer bovendien moeten begrijpen dat het geduld van de werkgever op was en dat een volgende ziekmelding wel eens het definitief einde van het dienstverband zou kunnen betekenen. De kantonrechter gaat over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en kent, ondanks de lange duur van het dienstverband, geen cent vergoeding toe aan de werknemer! De werknemer heeft het volledig aan zichzelf te wijten dat de werkgever uiteindelijk niet meer met hem verder wilde.

 

De les die uit het bovenstaande getrokken kan worden is dat het loont om bij ziekmeldingen na te gaan of er werkelijk sprake is van ziekte en om helderheid voor de medewerkers te creëren. Helderheid over de gevolgen van lichtvaardig ziekmelden en over de voorschriften waaraan men zich tijdens ziekte heeft te houden.