Schadevergoeding voor medewerkster met burnout

Het komt geregeld voor dat medewerk(st)ers ziek thuis komen te zitten omdat ze volledig opgebrand zijn. Vaak stelt de medewerk(st)er zich daarbij op het standpunt dat de oorzaak voor deze burnout gezocht moet worden in de hoge werkdruk. Voor de eerste keer is het voorgekomen dat een door een opgebrande medewerkster ingediende schadeclaim door de werkgever is gehonoreerd.

De claim werd bij de werkgever ingediend door het Bureau Beroepsziekten van de FNV. De FNV was van mening dat uitsluitend en alleen de werkgever verantwoordelijk moest worden gehouden voor de burnout die de werkneemster had opgelopen. De werkdruk was te hoog geweest. Er was reeds geruime tijd sprake van structureel overwerk (gemiddeld 13 uur per week). Zelfs toen de medewerkster ziek thuis zat wegens oververmoeidheid en een dubbele longontsteking, had de werkgever haar nog werk thuis gestuurd. Dit bleef zo doorgaan, ook nadat de medewerkster meerdere keren had aangegeven dat het echt niet meer ging. Uiteindelijk werd zij langdurig arbeidsongeschikt.

Nadat de FNV de claim bij de werkgever gedeponeerd had en gedreigd had met een gerechtelijke procedure, heeft de werkgever de zaak in der minne geschikt. Er werd een bedrag van 80.000 euro op tafel gelegd. Overigens wenste de werkgever te benadrukken dat de schikking plaatsvond zonder aansprakelijkheid te erkennen.

Ondanks dat de toekenning van de schadeclaim niet tot stand kwam door middel van rechterlijke tussenkomst, kan toch worden gesproken over het eerste schaap dat over de dam is. Gezien de wijzigingen in de WAO die het voor psychische arbeidsongeschikten moeilijker maken om een gehele of gedeeltelijke uitkering te krijgen, valt een toename van het aantal schadeclaims te verwachten. De kans op rechterlijke toewijzingen van claims wordt alleen nog maar groter wanneer de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om de medewerk(st)er te laten re-integreren (Wet verbetering poortwachter).