Vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de vakantiewetgeving ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen zijn het directe gevolg van uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Volgens dit Hof is de huidige Nederlandse vakantiewetgeving, met name met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, in strijd met de Europese wetgeving. Daarnaast veranderen de regels bij het opnemen van vakantie tijdens ziekte en gaat de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen drastisch naar beneden. Onderstaand vindt u een overzicht van de wijzigingen die gaan optreden. Opbouw van vakantiedagen Tot 1 januari a.s. geldt de regel dat langdurig zieke werknemers slechts vakantierechten opbouwen gedurende de laatste zes maanden van hun ziekte. Na 1 januari loopt de opbouw van vakantierechten door gedurende de gehele...