Uitgelicht: gevolgen niet-beoogde opzegging na 104 weken ziekte

Nadat een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is geweest, eindigt de loondoorbetalingsplicht van werkgever en heeft de werknemer mogelijk recht op een WIA-uitkering. Veel werkgevers verkeren nog steeds in de veronderstelling dat hiermee ook automatisch een einde komt aan het dienstverband. Dit is niet juist! De arbeidsovereenkomst loopt ook ná de 104 weken nog gewoon door. Maar wat zijn de gevolgen als de werkgever de arbeidsovereenkomst na 104 weken “per ongeluk” opzegt en de werknemer een eindafrekening stuurt? De kantonrechter Amsterdam heeft hier op 6 september 2016 een antwoord op gegeven. Casus Werkneemster is sinds 10 juni 1988 in dienst van schoonmaakbedrijf KSB als schoonmaakster. Zij is op 28 maart 2014 uitgevallen wegens ziekte en UWW heeft haar per 26...

Schadevergoeding voor medewerkster met burnout

Het komt geregeld voor dat medewerk(st)ers ziek thuis komen te zitten omdat ze volledig opgebrand zijn. Vaak stelt de medewerk(st)er zich daarbij op het standpunt dat de oorzaak voor deze burnout gezocht moet worden in de hoge werkdruk. Voor de eerste keer is het voorgekomen dat een door een opgebrande medewerkster ingediende schadeclaim door de werkgever is gehonoreerd. De claim werd bij de werkgever ingediend door het Bureau Beroepsziekten van de FNV. De FNV was van mening dat uitsluitend en alleen de werkgever verantwoordelijk moest worden gehouden voor de burnout die de werkneemster had opgelopen. De werkdruk was te hoog geweest. Er was reeds geruime tijd sprake van structureel overwerk (gemiddeld 13 uur per week). Zelfs toen de medewerkster...