Uitgelicht: doe een vakantiedag cadeau!

Het is bijna zomer, tijd voor vakantie. Maar niet iedere werknemer heeft voldoende vakantiedagen over om even tot rust te komen en te kunnen genieten. Dit geldt met name voor de werkende mantelzorger. Wist u dat het wettelijk mogelijk is om vakantiedagen te delen? De extra vakantiedagen kan een collega gebruiken voor intensieve zorgtaken, zoals mantelzorg voor ouders, partner, kind of iemand anders in de sociale omgeving die hulpbehoevend is

Kort- en langdurig zorgverlof
Een werknemer kan in een dergelijke situatie al kort- of langdurig zorgverlof aanvragen, maar dit is helaas niet altijd toereikend. Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt namelijk dat 30% van de werkende mantelzorgers af en toe een verlofdag opneemt om zorg te kunnen bieden. Dit gaat ten koste van zijn eigen vakantie. Tevens is gebleken dat 2% van de werkende mantelzorgers zich ook regelmatig ziek meldt om zorg te kunnen verlenen.

Proef vrijwillig delen van verlof
Op 26 mei jl. heeft minister Asscher een proef bekend gemaakt waarbij werknemers van het Rijk bovenwettelijke verlofdagen met collega’s kunnen gaan delen. Werknemers die bovenwettelijke vakantiedagen over hebben, kunnen hiermee een collega helpen die bijvoorbeeld verlof te kort komt om werk en zorgtaken op een verantwoordelijke manier te combineren.

Bij de gemeente Amsterdam hebben in 2015 al 87 ambtenaren in totaal 170 vakantiedagen met 43 mantelzorgende collega’s gedeeld.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
Minister Asscher geeft aan dat het uitgangspunt is dat iedere werknemer recht blijft houden op het wettelijk aantal vakantiedagen. Daarnaast is het enkel mogelijk indien een werknemer vrijwillig zijn verlof deelt met zijn collega. Een werkgever mag zijn werknemer niet dwingen om zijn verlof af te staan.

Het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Wettelijk heeft een werknemer per jaar recht op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra vakantiedagen waar een werknemer op basis van zijn individuele- of collectieve arbeidsovereenkomst recht op heeft. Deze dagen komen ‘bovenop’ het aantal wettelijke vakantiedagen.

In de toekomst voor alle werkgevers?
Minister Asscher hoopt met deze proef het goede voorbeeld te kunnen geven aan de maatschappij. De komende tijd wordt de proef bij het Rijk verder uitgewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Er wordt druk overlegd met vakbonden en medezeggenschapsorganen hoe de regeling eruit kan komen te zien. Ook is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in overleg met 176 mantelzorgvriendelijke organisaties om werkgevers hierin te stimuleren.

Overleg met de Ondernemingsraad (OR)
Indien een werkgever dit beleid wil doorvoeren, dient hij hierover met de OR (indien aanwezig) in overleg te treden, omdat de OR instemmingsrecht heeft bij het vaststellen of wijzigen van een vakantieregeling.

Vakantiedag cadeau
Dus werkt u bij het Rijk, heeft u voldoende (bovenwettelijke) vakantiedagen over en heeft u een collega die naast zijn of haar werk ook nog zorgverlener is die wel wat hulp kan gebruiken? Vindt u dat hij of zij wel een bedankje heeft verdiend? Geef hem of haar dan een vakantiedag cadeau waarin hij of zij even tot rust kan komen. Hiermee kunt u voorkomen dat uw collega langdurig uitvalt wegens gezondheidsklachten of dat het werk eronder lijdt doordat hij of zij zelf onvoldoende rust krijgt.

Wilt u meer weten over vakantiedagen of verlofregelingen of heeft u een andere arbeidsrechtelijke- of sociale zekerheidsvraag, neem dan vrijblijvend contact op met dhr. mr. Hans van Buren op 073-5470306 of via info@vanburenarbeidsrecht.nl

Bron: www.rijksoverheid.nl