Uitgelicht: nieuwe regeling zwangerschapsverlof

Vanaf 1 april 2016 geldt er een nieuwe regeling voor zwangerschapsverlof in het geval van een twee- of meerling, het zogenaamde meerlingenverlof. Dit is de laatste wijziging van de Wet Arbeid en Zorg, die per 1 januari 2015 in werking is getreden. De nieuwe regeling is van toepassing op zwangere werkneemsters die in verwachting zijn van een twee-of meerling en die op of na 26 mei 2016 zijn uitgerekend.

Duur ‘normale’ zwangerschapsverlof

Indien een werkneemster zwanger is, heeft zij in totaal recht op 16 weken verlof. Dit verlof bestaat uit 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. De zwangere werkneemster kan er ook voor kiezen om het zwangerschapsverlof later te laten ingaan, te weten tot aan 4 weken vóór de dag na de uitgerekende datum. Wat er minder aan zwangerschapsverlof wordt opgenomen, wordt bij het bevallingsverlof opgeteld tot een totale verlofperiode van (ten minste) 16 weken is bereikt.Achtergrond meerlingenverlof
Statistisch is gebleken dat vrouwen die een twee- of meerling verwachten zich vaak noodgedwongen ziek melden, omdat de periode van zwangerschapsverlof ontoereikend blijkt. Volgens richtlijnen van artsen en verloskundigen zouden zwangere vrouwen, indien zij een meerling verwachten, bij voorkeur na 26-30 weken zwangerschap volledig moeten stoppen met werken. Indien zij langer doorwerken, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid van moeder en kinderen. Derhalve is in het kader van de nieuwe Wet Arbeid en Zorg een wijziging opgenomen waardoor een vrouw die in verwachting is van een twee- of meerling recht heeft op 4 weken extra zwangerschapsverlof.Onder de nieuwe regeling voor twee- of meerlingen kan de werkneemster ervoor kiezen om het verlof in te laten gaan tussen de 10 en 4 weken vóór de dag na de uitgerekende datum. Ook hiervoor geldt dat wat er minder aan zwangerschapsverlof wordt opgenomen, bij het bevallingsverlof wordt opgeteld.

Tabelzwangerschapsverlofmeerling

Zwanger en zelfstandige
Zelfstandigen en gelijkgestelden die een meerling verwachten worden met de Verzamelwet SZW 2016 eveneens onder de uitbreiding van het zwangerschapsverlof  gebracht.

Ziek vóór feitelijke ingang zwangerschapsverlof

Indien de werkneemster ziek wordt in de periode dat het zwangerschapsverlof al had mogen ingaan, doch feitelijk nog niet is ingegaan (tussen de 10 en 6 weken vóór de dag na de uitgerekende datum), dan tellen deze dagen al als zwangerschapsverlof.

Zwangerschapsuitkering aanvragen voor de werkneemster

De werkgever kan tussen de 4 en 2 weken voor de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof bij het UWV een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen voor haar werkneemster. In geval de werkneemster zwanger is van een twee- of meerling, kan de uitkering echter nog niet via de Verzuimmelder of Digipoort aangevraagd worden.

Het bevallingsverlof in delen opnemen

Sinds 1 januari 2015 bestaat de mogelijkheid om de laatste periode van het bevallingsverlof in delen op te nemen, te weten het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van de bevalling. Dit gedeelte van het verlof kan, in overleg met de werkgever, over een periode van maximaal 30 weken verspreid worden opgenomen. Indien een werkneemster hiervan gebruik wil maken, dient zij dit uiterlijk 3 weken na het begin van het bevallingsverlof aan te geven bij de werkgever. De werkgever stemt binnen 2 weken in met dit verzoek, tenzij het bedrijf hierdoor ernstig in de problemen komt.Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid wegens zwangerschap of heeft u een andere arbeidsrechtelijke- of sociale zekerheidsvraag, neem dan vrijblijvend contact op met dhr. mr. Hans van Buren op 073-5470306 of via info@vanburenarbeidsrecht.nl