Uitgelicht: werknemer centrale positie bij faillissement

Bij een faillissement derven werknemers veelal het onderspit. Een onderneming wordt in staat van faillissement verklaard en start vervolgens door met minder of goedkoper personeel. De Faillissementswet waarborgt de belangen van de schuldeisers, maar de belangrijkste slachtoffers, de werknemers, zijn de dupe. De PvdA heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend waarbij de belangen van werknemers worden gewaarborgd bij een faillissement. Bij dit wetsvoorstel kan de PvdA rekenen op de steun van de VVD en SP, en daarmee een Kamermeerderheid. Het voorstel tot wijziging van de Faillissementswet moet voorkomen dat een faillissement en een doorstart van de onderneming worden gebruikt om snel en goedkoop van het personeel af te komen.

Doel van het nieuwe voorstel is werknemers dezelfde informatie te verstrekken als schuldeisers, zodat het personeel beter voor haar belangen kan opkomen. In de nieuwe Faillissementswet zoals is voorgesteld, is de curator verplicht om de personeelsvertegenwoordiging, bijvoorbeeld de Ondernemingsraad, te informeren en te horen in de aanloop naar het faillissement. Een belangrijke wijziging is tevens dat het personeel bevoegd is een vertegenwoordiger aan te wijzen die zitting kan nemen in de commissie van schuldeisers en die derhalve kan opkomen voor hun belangen.

Wilt u weten wat uw rechten zijn in een faillissementssituatie of heeft u een andere arbeidsrechtelijke- of sociale zekerheidsvraag, neem dan vrijblijvend contact op met dhr. mr. Hans van Buren op 073-5470306 of via info@vanburenarbeidsrecht.nl

Bron: www.pvda.nl