Wie ben ik

Hans van Buren

Hans van Buren

Van Buren Arbeidsrechtelijk Advies is opgericht in 1996 in Schijndel door Hans van Buren. Na verschillende operationele – en adviesfuncties in het bedrijfsleven en de zakelijke dienstverlening te hebben vervuld, besloot hij zich in dat jaar te verzelfstandigen en zich in zijn advisering volledig toe te leggen op de juridische verhouding tussen werkgevers en werknemers. Daar valt tevens de verhouding werkgever/werknemer en uitvoeringsinstellingen (UWV) onder.

Deze keuze was niet zo moeilijk want Hans van Buren heeft zich reeds bij de afronding van zijn universitaire opleiding Nederlands Recht aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg (afstudeerjaar 1985) gespecialiseerd in de vakken Arbeidsrecht, Europees Sociaal recht en Bestuursrecht.

Werkgevers en werknemers

Van Buren Arbeidsrechtelijk Advies adviseert zowel werkgevers als werknemers. Dat kan gaan om de beantwoording van eenmalige vragen, alsook om het voeren van onderhandelingen over beëindigingsvraagstukken of het voeren van (gerechtelijke) procedures bij het UWV en de kantonrechter. Voor een aantal bedrijven is Hans van Buren de vaste juridische adviseur. Omdat hij er bewust voor gekozen heeft om als eenmanszaak op te treden, bent u steeds verzekerd van een grote persoonlijke betrokkenheid.

Werkgebied

Een groot deel van de adviespraktijk wordt in beslag genomen door ontslagzaken. Daarnaast wordt met regelmaat geadviseerd in zaken als arbeidsovereenkomsten, CAO-vraagstukken, ondernemingsraadaangelegenheden, concurrentiebedingen en sociale verzekeringskwesties, met inbegrip van het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.